samostalna izložba
Galerija "Lokvina", Kastav

rujan, 2011.


Na ovoj dvojnoj samostalnoj izložbi s Mišelom Perišom, predstavio sam se po prvi puta sa slikama koje su, osim s običnim pigmentom, slikane i s onim koji svijetli u mraku, fosforescentnim. Takve dvostruke slike pokazivale su svoja dva lica, zavisno o vrsti svjetla koje ih obasjava.

Slike predstavljaju motive iz mojih snova, osobite pejsaže i vedute, koji mi se stalno javljaju u snovima uz stalne varijacije na temu. Onaj problem prikazivanja dvostruke slike sna, dakle kada su u isti trenutak jednakovažne dvije ili tri slike, riješio sam slikanjem s ove dvije vrste pigmenta. Takvo preklapanje riječke Hartere i dubrovačkog Revelina stvara jedan sasvim novi objekt, snagom mašte sna spaja nemoguće u novu, jedinstvenu, specifičnu cjelinu, čiju estetičnost tek treba istražiti.

Autor

 

 

 

HOME / POČETNA

HARVEST OF IRISES /
/ ŽETVA PERUNIKA

MADAMES / GOZPOČE

GUARDIANETTES / ČUVARICE

ONEIROI

REFRAGMENTS / REFRAGMENTI

VIDEO

______________

EXHIBITIONS / IZLOŽBE

RESUME

CONTACT/ KONTAKT
______________