MARKO ŠOŠIĆ
(Vinkovci, 1975.) diplomirao je na slikarskom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu 2001. godine u klasi prof. Ante Kajinića na temu „Groteska u likovnoj umjetnosti“.
Doktorirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2015.
Radi kao viši asistent na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.
Aktivan na polju slikarstva, grafičkog i web dizajna te likovne pedagogije.
Član je u HDLU Zagreb (od 2006.)

HOME / POČETNA

HARVEST OF IRISES /
/ ŽETVA PERUNIKA

MADAMES / GOZPOČE

GUARDIANETTES / ČUVARICE

ONEIROI

REFRAGMENTS / REFRAGMENTI

VIDEO

______________

EXHIBITIONS / IZLOŽBE

RESUME

CONTACT/ KONTAKT
______________


______________

MARKO ŠOŠIĆ
(Vinkovci, 1975.) graduated at the Academy of Fine Arts in Široki Brijeg, Bosnia and Herzegowina in the class of prof. Anto Kajinić.
Became the Doctor of Arts at the Academy of Fine Arts in Zagreb in 2015.
Works as a senior assistant at the Faculty of Education in Osijek since 2015.
Active on a field of painting, graphic and web design, as well in art education.
Memberships: HDLU Zagreb (since 2006.)


LIKOVNA DJELATNOST:

samostalne izložbe

 • "Fragmenti", Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016.
 • "Orion Somniator", Muzej Vučedolske kulture, Vučedol/Vukovar, 2016.
 • Doktorska izložba, Galerija Slavka Kopača, Vinkovci, 2015.
 • "Knjiga snova", Galerija "Vjekoslav Karas", Karlovac, 2013.-2014.
 • "Čuvarice", Knjiga&Kava, Osijek, prosinac 2012.
 • "Knjiga snova", Galerija Sv.Trojice, Kastav, travanj 2012.
 • Galerija "Lokvina", Kastav - "Festival vremena" (zajedno s Mišelom Perišom), 2011.
 • K.U.N.S. Galerija OK, Rijeka, 2010.
 • Gymnasiumhalle, Kenzingen, Njemačka, 2009.
 • Klub kulture, Križevci, 2009.
 • GMV, izložba u vlastitom domu „In Utero“, 2008.
 • „Šimićevi susreti“, Grude, BiH, 2008.
 • Gradski muzej Vukovar – dvorac Eltz, 2003.
 • Gradski muzej Vinkovci, 2002.
 • Galerija Matice Hrvatske, Vinkovci, 2002.
 • Centar za mirovna istraživanja (VIMIO), Vukovar, 2001.
skupne izložbe i javni projekti
 • Nagrada publike 23. Slavonskog biennala
 • "Akt i Eros", cafe "Galerija", Dubrovnik, 2013.
 • 23. Slavonski biennale, 2012.
 • Recentna izložba članova HDLU-a, Dom HDLU-a, Zagreb, 2009., 2010., 2011. i 2012.
 • „Salon mladih“, Zagreb, 2010.
 • Izvan formata“, Ekonomski faklultet, Zagreb, 2010.
 • Vizualni identitet Open Air Festivala RUR, 2009.,
 • POSZT- The Whole World is a Theatre - Painters Competition”, Pecsi Galeria, Mađarska 2009.
 • Grupa 1999, Galerija „Slavko Kopač“, Vinkovci, 2006.-2011.
 • Galerija „Capra“ (crkva Sv. Martina), Supetar, o Brač, 2006.-2009.
 • „Profesori izlažu“, Škola za primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, 2008.-2015.
 • Suosnivač, umjetnički voditelj i dizajner vizualnog identiteta Festivala mladih – Cib-art, Vinkovci 2008.-2011., www.cib-art.hr
 • Suosnivač Land Art festivala „Slama“, Lug, Baranja, 2006., 2007. 2009., www.slama.hr
 • Suosnivač i dizajner vizualnog identiteta  Festivala dokumentarnog rock filma DORF, Vinkovci 2007.- 2011., www.dorf-vk.com
 • HADLU Vinkovci - Galerija Slavka Kopača, Vinkovci, 2001.- 2011.
 • Retrospektivna izložba lik. radionice Dj. doma „Sveta Ana“, Galerija „Slavko Kopač“, Vinkovci, 2005.
 • «Apsolutno barok», Varaždin, 2004.
 • Galerija grada Trogira, 2004.
 • Galerija Ivana Sabolića, Koprivnica, 2004.
 • Galerija «Zvonimir», Solin, 2003.
 • Grupa 1999, Crkva Sv. Ilije, Meraja, Vinkovci 2003. i 2009.
 • 18. Slavonski biennale, 2002.
 • Veleučilište u Dubrovniku, 2002. i 2003.
 • Collegium Artisticum, Sarajevo, 2001.
 • Franjevačka galerija, Široki Brijeg, 2000. i 2001.
 • Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, 1998.
likovne kolonije i simpoziji
 • DORF - Festival dokumentarnog rock filma (osnivač i umjetnički direktor), 2006.-2014.
 • POSZT- The Whole World is a Theatre - Painters Competition”, Pecsi Galeria, Mađarska 2009.
 • Suosnivač Land Art Festivala „Slama“, Lug, Baranja, 2006., 2007, 2009.
 • Likovna kolonija Ston, 2005., 2006., 2007., 2008.
 • Donja Lastva-Boka Kotorska, Crna Gora, 2004.,
 • Likovna radionica dječjeg doma Sv. Ana, Vinkovci/Supetar, 2001.-2009. g.,
 • "Ars Danubia", Erdut, 2001., 2003. i 2011.,
 • Momjan, 2001.,
 • San Felice del Molise, Italija, 2001.,
 • Baranja 2001.,
 • Počitelj, BiH, 2000. i 2001.,
NASTAVNA DJELATNOST
 • od 2015. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek; viši asistent
 • 2005. - 2015.: Škola primijenjene umjetnost i dizajna Osijek, profesor grafičkog dizajna i crtanja i slikanja
 • 2001.-2005.: Tehnička škola R. Boškovića Vinkovci (odjel graditeljstva), profesor prostoručnog crtanja i povijesti arhitekture i umjetnosti

 • Odlukom MZOS od 5.10.2012. napredovao u zvanje profesora-mentora;
 • Predavanje-radionica "Povezivanje znanosti i likovnih umjetnosti u nastavi", MŽSV za nastavnike likovnih umjetnosti, Zagreb, 2011.
 • Natječaj-Međunarodna izložba digitalne fotografije „Osjećaj boli u radovima učenika i učenica“, mentor četiri odabrana učenička rada, 2011.;
 • Mentorstvo učenicima na sudjelovanju u natječaju „Dizajniraj svoju bilježnicu“, 2011.,
 • Projekt prevencije internetskoga nasilja, mentorstvo na izradi plakata, 2010.
 • Osnivač i koordinator projekta “Učenička likovna inicijativa”, od 2009.
 • Koordinator Školskog natjecanja, izlučnog za Državno natjecanje škola koje se obrazuju na području likovne umjetnosti i dizajna (2007.-2012.)
 • Voditelj Međužupanijskih stručnih vijeća za likovnu kulturu i likovnu umjetnost (od 2008.)
 • Član državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja škola koje se obrazuju na području likovne umjetnosti i dizajna (šk.god. 2007.-2008.)
 • Mentorstvo na dizajnu internetske stranice "Ja volim Osijek", 2009.
 • Predavanje-radionica "Knjiženi palimpsest u likovnom izrazu", Državni stručni skup za nastavnike likovnih umjetnosti, Pula, 2008.
 • Mentorstvo na idejnom rješenju osječkoga suvenira-osječka majica, 2008.
 • Mentorstvo na brendiranju gradske četvrti " Industrijska četvrt" – Mačkamama, 2007.
 • Web-master internetske stranice škole www.umjetnicka-skola-osijek.hr od 2007.
 • Tjedan mozga, radionica „Kaciga glavu čuva“, Osijek, 2008.
 • Festival znanosti (izložba „Voda“), Rektorat, Osijek, 2008.
 • Autor kataloga završnih radova učenika škole (2006.-2012.)
 • Mentorstvo na brendiranju gradske četvrti „Mačkamama“ 2007.
 • Državna smotra LiDraNo, Novigrad 2007.- mentor pobjedničkog učeničkog filma „Noćna mora profesora Iksića“
 • Festival znanosti (izložba „Hrvati i hrana“), Rektorat, Osijek, 2007.
 • Suosnivač i grafički urednik školskog lista „VJ“, 2006. i 2007.
 • Međunarodni Sajam učeničkog poduzetništva, Osijek 2006.
 • Božićna izložba učeničkih radova, Galerija Magis, Osijek 2005.
 


ACTIVITIES AND PROJECTS

Selected One Person Exhibitions

 • "Fragments", Museum of Fine Arts, Osijek, 2016
 • "Orion Somniator", Vučedol Culture Museum, Vučedol/Vukovar, 2016.
 • Doctoral exhibition, Gallery "Slavko Kopač", Vinkovci, 2015
 • „Book of Dreams“; Gallery „Vjekoslav Karas“, Karlovac, 2013-'14
 • „Book of Dreams“;Gallery of Holy Trinity, Kastav, 2012
 • Gallery „Lokvina“, Kastav; „Festival of Time“, 2011
 • KUNS Gallery O.K., Rijeka, Croatia, 2010
 • Kenzingen, Germany, 2009
 • Klub Kulture, Križevci, 2009   
 • Šimićevi susreti, Grude, Bosnia and Hercegovina, 2008
 • „In Utero“, in the author's home; sponsored by the City Museum, Vinkovci, 2008
 • City Museum Vukovar – „Eltz“ Castle, 2003
 • Gallery „Matica Hrvatska“, Vinkovci, 2002
 • City Museum Vinkovci – Gallery, 2002
 • Mediation Research Center (VIMIO), Vukovar, 2001

Group Exhibitions and Public Projects (Selection)

 • 23rd Slavonski Biennale (Audience award, Osijek, 2012-2013)
 • “Nude and Eros”, cafe “Galerija”, Dubrovnik, 2013
 • Croatian Association of Visual Artists-Annual member exhibition, HDLU Zagreb, 2009-2012
 • Salon of Young Artists (Salon mladih), HDLU Zagreb, 2010
 • “Out of Format”, University of Management, Zagreb, 2010     
 • Cofounder and designer of the visual identity for the Documentary Rock Film Festival DORF, Vinkovci 2007-2010 , www.filmfestivaldorf.com
 • Cofounder and art director of the art  workshop, as well as designer of the visual identity of the Youth Festival – Cib-art, Vinkovci 2008, www.cib-art.hr
 • „Teachers Exhibit“, School for Applied Arts and Design Osijek, 2008 - 2015
 • Visual identity of Childrens' Land „Zeda“, Osijek, Croatia, 2008
 • Group 1999, Gallery „Slavko Kopač“, Vinkovci, 2006-2008
 • Gallery „Capra“ (St. Martin's Church), Supetar, the island of Brač, 2006-2009
 • Retrospective show of art-workshop, held in Childrens' Home „St. Ann“, Gallery  
 • „Slavko Kopač“, Vinkovci, 2005
 • Group 1999, St. Elias' Church, Meraja, Vinkovci, Croatia, 2003 and 2009
 • Gallery „Zvonimir“, Solin, Croatia, 2003
 • City Gallery of Trogir, Croatia, 2004
 • „Absolutely Baroque“, Varaždin, 2004
 • Gallery Ivan Sabolić, Koprivnica, Croatia, 2004
 • 18th  Slavonia Biennial, Osijek, Croatia, 2002
 • University of Dubrovnik, Croatia, 2002, 2006-2008
 • HADLU Vinkovci – Gallery „Slavko Kopač“, Vinkovci, 2001-2007
 • Collegium Artisticum, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2001
 • Franciscan Gallery, Široki Brijeg, Bosnia and Herzegovina, 2000, 2001
 • Croatian Air Force, Zagreb, Croatia, 1998

  ART COLONIES AND SYMPOSIA (Selection):   

* DORF – Festival of Rock Documentaries (Cofounder and Art Director), 2006-2014
*„POSZT- The Whole World is a Theatre - Painters Competition”, Pecsi Galeria, Mađarska 2009.
* Art workshop held in Childrens' Home St. Ann, Vinkovci/Supetar, Croatia, 2001-2009
* Art Colony Ston, Croatia, 2005, 2006, 2007, 2008
* Land Art Colony „Slama“ (Cofounder), Lug, Baranja, Croatia, 2006-2009
* Donja Lastva – Boka Kotorska, Montenegro, 2004
* "Ars Danubia", Erdut, 2001., 2003. i 2011.,
* Momjan – Accademia Moderna, 2001
* San Felice del Molise, Italy, 2001
* Baranja, Croatia, 2001
* Počitelj, Bosnia and Herzegovina, 2000 and 2001

WORK EXPERIENCE
 • Since February 2015: Faculty of Education, Department of Visual Arts
 • 2005-2015
  School for Applied Arts and Design
  , Osijek, Croatia
  Graphic Design Teacher, Teacher of Drawing and Painting The Author and mentor of the following school and extracurricular projects:
 • September 2001-August 2005:
  Technical School Ruđer Bošković, Vinkovci (ConstructionDepartment)
  Free-Hand Drawing Teacher; Architecture and Art History Teacher
 • According to the decision by the Ministry of Science, Education and Sport promoted to the vocation of Educational Supervisor (2012); 
 • Lecture/Workshop: 'Teaching art and science together'
  Professional Inter-County Council (MŽSV) for teachers of fine arts, Zagreb, 2011
 • Competition: International Exhibition of Digital Photography: 'Students' Artworks Expressing the Feeling of Pain', mentor to four students whose works were selected, 2011
 • Mentoring to students participating in the competition 'Design Your Own Notebook', 2011
 • The project of The Internet Violence Prevention – mentoring to students creating their posters, 2010-2013
 • Initiator and coordinator of the project 'Students' Art Initiative', since 2009
 • Coordinator of the School Competition –the preliminary contest for the National Competition  between schools of art and design (2007-2012)
  Counselor of the Interdistrict Committe for Art Culture/Fine Art (since 2008)
 • A member of the National Committee for the Implementation of Competitions among Schools of Art and Design (school year 2007-2008)
 • Mentor within the project of Osijek-souvenir concept , '07-'08
 • Web-master for the school internet web-site
 • Science Festival; Workshop: “Helmet protects your head“, Osijek, 2008
 • Science Festival (Exhibition: „Water“), The College Administration Building, Osijek, 2008
  The author of the catalogue containing students' final assignments, 2006-2010
 • Science Festival (Exhibition: „Food“), The College Administration Building, Osijek, 2007
 • International Fair of Students' Entrepreneurial Activities, Osijek, 2007
 • Christmas Exhibition of Students' Works, Art Gallery „Magis“, Osijek, 2005